متخصص ارتودنسی و ارتوپدیک فک ، دهان و دندان
  
  

ارتودنسی ثابت

ارتودنسی یکی از مهم ترین رشته های تخصصی دندانپزشکی است که بیشتر به مرتب کردن دندان های بی نظم می پردازد. نامرتبی دندان ها ممکن است بر اثر موقعیت نامتوازن دو فک یا بی نظمی در موقعیت خود… ادامه مطلب